ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
2022-Σεμινάριο Αγωνοδίκες-Αλυτάρχες Dragster (29-30/01/2022)
Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας-Σέρρες
29/01/2022 00:00
Εναρξη Δηλώσεων : 18/01/2022
Λήξη Δηλώσεων : 01/02/2022

2022-Σεμινάριο Αγωνοδίκες-Αλυτάρχες Motocross-Supermoto (29-30/01/2022)
Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας-Σέρρες
29/01/2022 00:00
Εναρξη Δηλώσεων : 18/01/2022
Λήξη Δηλώσεων : 01/02/2022

2022-Σεμινάριο Αγωνοδίκες-Αλυτάρχες All Disciplines (29-30/01/2022)
Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας-Σέρρες
29/01/2022 00:00
Εναρξη Δηλώσεων : 18/01/2022
Λήξη Δηλώσεων : 01/02/2022

2022-Σεμινάριο Τεχνικών Εφόρων Αθλημάτων (29-30/01/2022)
Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας-Σέρρες
29/01/2022 00:00
Εναρξη Δηλώσεων : 18/01/2022
Λήξη Δηλώσεων : 01/02/2022

2022-Σεμινάριο Αγωνοδίκες-Αλυτάρχες Enduro-Scramble (29-30/01/2022)
Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας-Σέρρες
29/01/2022 00:00
Εναρξη Δηλώσεων : 18/01/2022
Λήξη Δηλώσεων : 01/02/2022

2022-Σεμινάριο Αγωνοδίκες-Αλυτάρχες Ταχύτητας (29-30/01/2022)
Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας-Σέρρες
29/01/2022 00:00
Εναρξη Δηλώσεων : 18/01/2022
Λήξη Δηλώσεων : 01/02/2022

2022-Σεμινάριο Κριτών Αθλημάτων (29-30/01/2022)
Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας-Σέρρες
29/01/2022 00:00
Εναρξη Δηλώσεων : 18/01/2022
Λήξη Δηλώσεων : 01/02/2022

Developed by όροι & συνθήκες