ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Αγωνοδικών-Αλυταρχών Enduro
Μέγαρα-ΛΕΜΜ
30/03/2019 18:00
Εναρξη Δηλώσεων : 12/03/2019
Λήξη Δηλώσεων : 29/03/2019

Αγωνοδικών-Αλυταρχών Ταχύτητας
Γραφεία ΟΑΚΑ
03/04/2019 16:30
Εναρξη Δηλώσεων : 13/03/2019
Λήξη Δηλώσεων : 02/04/2019

Developed by όροι & συνθήκες